Privacy


31e editie

11/1/2020


Privacy


Disclaimer


Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website. Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Voor alle andere doelen moet je vooraf schriftelijk toestemming vragen en de bron vermelden.Privacy beleid


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens


Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.


Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.


Alle gegevens over surfgedrag kunnen herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan andere organisaties.Registratie van persoonsgegevens


We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Daarom gaan wij jouw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken.Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


Naam en voornaam, Leeftijd, Geslacht, Adres, Emailadres, Telefoonnummer, Telefoonnummer voor dringende oproepen, Nationaliteit, Deelnemersnummer, Betalingsdetails, Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?


Wij verwerken de persoonsgegevens enkel in het kader van een overeenkomst met jou en voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld worden.


Wij geven jouw gegevens niet aan derden door, behalve aan overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk toegestaan of vereist is, of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien je je tijdens het evenement onwel zou voelen).


Als je deelneemt aanonze wedstrijd dan gaan we er van uit dat jouw naam, voornaam en categorie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. Het klassement van de deelnemers bezorgen we ook aan de gespecialiseerde pers.Wat doen wij met jouw gegevens?


Jouw inschrijvingen beheren, je betaling ontvangen en klantenondersteuning, o.a.

•je communicatie in verband met een wedstrijd bezorgen (ook via e-mail of andere middelen) waaronder reserveringbevestigingen en praktische info betreffende de loopwedstrijd;

•het verloop van het evenement beheren, en o.a. om de lokalisatie van de deelnemers toe te laten en voor de veiligheid van het event;

•een klassement van de deelnemers op te stellen;

•foto’s, video’s en audiovisueel materiaal van het evenement te nemen;

•de publieke aankondiging van het klassement en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal op de website van het evenement of op andere mediakanalenHoe lang houden wij je persoonsgegevens bij?


Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.Jouw rechten


Je hebt het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om je in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van je persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van je gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Hiertoe kan je ons contacteren per e-mail via info@corridalombardsijde.be of via het telefoonnummer 058/23.86.81


Meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/